โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:25  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ม.ปลาย ตามโครงการ สสวท
ชื่ออาจารย์ : นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:25  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามโครงการ สสวท
ชื่ออาจารย์ : นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:24  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมตามโครงการ สสวท.การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:22  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพล ปราบคะเชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:18  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประฟฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี 2363
ชื่ออาจารย์ : นายดนุภพ โพธิ์งาม ฝ่ายบรหาร งานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:13  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชาสังคม 3
ชื่ออาจารย์ : นายประชารักษ์ บุญจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2564,11:40  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชาหน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นายประชารักษ์ บุญจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2564,11:39  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นายใหม่ พิไลกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,11:31  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..