โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ชื่อนักเรียน : นายภัทรพงศ์ ศรีบุญ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,19:42   อ่าน 315 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ชื่อนักเรียน : นายอดิเทพ ศรีมันตะ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,19:11   อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายอดิเทพ ศรีมันตะและแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,17:41   อ่าน 398 ครั้ง