โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม สภานักเรียน
ชื่อนักเรียน : นางสาวกฤติกา คึขุนทด นางสาวพิยะดา หกขุนทด นางสาวบัณฑิตา จันทร์สิงห์ นางสาวณัฎฐณิชา ชาญชรา นางสาวบัณฑ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,11:58   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม จัดสวนถาดแบบชื้น (ม.1-3) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงปัญญา เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยวร เด็กหญิงธิดารัตน์ อินอ่อน ครู นายนิธิภูมิ ขวัญเกษ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,11:26   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 8 กิจกรรม การแข่งขัน English Quiz ม.1-3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,10:33   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ชื่อนักเรียน : นายภัทรพงศ์ ศรีบุญ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,19:42   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ชื่อนักเรียน : นายอดิเทพ ศรีมันตะ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,19:11   อ่าน 408 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานขับเคลื่อนศูนย์ ครอบครัวพอเพียงโรเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายอดิเทพ ศรีมันตะและแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,17:41   อ่าน 483 ครั้ง