โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม New
ภาพกิจกรรม สอนเสริมศักยภาพ (ติว o-net )
https://photos.app.goo.gl/e68L12AQ25aJBNkR7
โครงการ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2565
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
เกษียณอายุราชการ ครูไพบูลย์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมกันจัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ให้กับครูไพบูลย์ ฉำ่ท่วม
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
ภาพกิจกรรม เม่ื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ......อ่านต่อ
ได้จัดเตรียม ผลงาน ผลการดำเนินงาน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทำโครงการ เพื่อรอรับการตรวจเยียม จากหน่วยงานต้นสังกัด ( สพม .ชัยภูม)  ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสา
อบรมลูกเสืออาสา กกต
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมวันอาเซียน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ & To be number1 2022
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
ภาพกิจกรรม ร่วมงานมุฑิตาจิตหลวงปู่จื๋อ 17/06/65
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครูนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับโรงเรียนหหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่นักเรียนในรั้วน้ำเงินทอง