โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
จดหมายข่าว น้ำเงิน-ทอง
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารฉบับที่4-9/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 3-7/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 2-7/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 1-7/65
ฉบับที่ 1-6/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 2-4/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 1-4/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 1-3/65
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 2-2/65