โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนหนอบัวระเหววิทยาคาร การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน   122  รายการ โดยวิธีคัดเลือก  โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ
ประกาศโรงเรียนหนอบัวระเหววิทยาคาร การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน   136   รายการ โดยวิธีคัดเลือก  โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ