โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำความรูู้จัก และใช้งาน ระบบ MOE Safty Center (อ่าน 46) 23 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (อ่าน 76) 12 พ.ค. 66
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 379) 27 มี.ค. 66
ขอเชิญร่วมงาน R.W. IS AWARD 2023) วันที่ 23 มีนาคม 2566 (อ่าน 123) 22 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (อ่าน 453) 20 ก.พ. 66
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน (น้ำเงิน-ทองเกมส์) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 246) 23 พ.ย. 65
เรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูไพบูลย์ ฉ่ำท่วม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร (อ่าน 353) 24 ก.ย. 65
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ่านต่อ... (อ่าน 355) 08 ก.ย. 65
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่ สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ร่วมเขียนแผ่นดวง อ่านต่อ... (อ่าน 443) 14 ส.ค. 65
ประกาศหยุดเรียน กรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน...อ่านต่อ (อ่าน 592) 31 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่ และ กิจกรรม To Be Number One (อ่าน 774) 17 มิ.ย. 65
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนนายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานอนามัยโรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 739) 16 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 745) 08 มิ.ย. 65
ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 733) 30 พ.ค. 65
โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (อ่าน 740) 27 พ.ค. 65
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 761) 02 เม.ย. 65
ประกาศ กำหนดการมอบตัว รายงานตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันมอบตัว นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 821) 28 มี.ค. 65
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐานเดิม นักเรีนยน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 859) 24 มี.ค. 65
แจ้งปฏิทินการสอบปลายภาค 2/2564 (อ่าน 3671) 03 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (อ่าน 3758) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-28 มกราคม 2565 (อ่าน 3713) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เรื่องการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 3786) 02 ม.ค. 65
5 ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 3797) 01 ธ.ค. 64
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ผ่านช่องทาง Online และ On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3836) 29 ต.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3816) 06 ต.ค. 64
ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3871) 21 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่องกำหนดการ การกำกับติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2564 (อ่าน 3754) 19 ก.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ดูแล กำกับ ติดตาม การเข้ารเรียนของนักเรียน (อ่าน 3981) 06 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาคเรียน 1/2564 ในสถานการณ์ โควิด-19 (อ่าน 3691) 19 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ (ฉบับพิเศษ) (อ่าน 3640) 08 ส.ค. 64
ประกาศเรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 (ออนไลน์) (อ่าน 3679) 06 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 4 (อ่าน 3678) 24 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 3 (อ่าน 3686) 11 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ (อ่าน 3664) 08 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน (อ่าน 3837) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียนจากการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3777) 15 มิ.ย. 64
ประกาศด่วน!! ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 3802) 31 พ.ค. 64
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 (อ่าน 3837) 13 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564) (อ่าน 3923) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564) (อ่าน 3896) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (อ่าน 3741) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร (อ่าน 3808) 02 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ สพฐ.20เมษายน2564)และการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3917) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนอบัวระเหววิทยาคาร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน (อ่าน 3873) 08 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 6936) 25 ธ.ค. 63
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ได้นำคณะครู นักกีฬา (อ่าน 6974) 15 ธ.ค. 63
เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จัดงานกีฬาสีภายใน (อ่าน 6933) 08 ธ.ค. 63
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่อง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 6851) 04 ธ.ค. 63
พิธีรับมอบรับรางวัลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์​ครอบครัวพอเพียง​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 6847) 04 ธ.ค. 63