โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
วิดิทัศน์ กิจกรรมภายใน/ภายนอก โรงเรียน เล่าเรื่อง จาก Line ระเหววิทย์
เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานบริหารงานทั่งไปและ คณะฯ โดยให้นายดนุภพ โพธิ์งามรองผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนิน อ่านต่อ......
จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่26-27 กันยายน 2565เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับลูกๆนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ผ่านฐานต่างที่ได้จัดไว้เพื่อให้ได้รับความรู้และการปฏิบัติอันจะส่งผลให้ลูกๆนักเรียนได้ซีมซับ และเกิดการตกผลึกต่อลูกๆนักเรียน ให้เป้นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมท้องถิ่น และระดับประเทศสืบไป
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,10:03   อ่าน 347 ครั้ง