โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิดิทัศน์ กิจกรรมภายใน/ภายนอก โรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการต้านทุจริตแก่ผู้เรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,16:50   อ่าน 32 ครั้ง