โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำความรูู้จัก และใช้งาน ระบบ MOE Safty Center

การใช้งานสำหรับผู้แจ้งเหตุในระบบ MOE Safty Center

เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย จะแจ้งช่องทางไหนดี?

การรับเรื่องแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและ Social Media เข้ามาช่วยดำเนินการ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ทางเว็บไซต์ www.MOEsafetycenter.com เพียงลงทะเบียนยืนยันตัวตนในครั้งแรกเท่านั้น ก็สามารถใช้งานเพื่อแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา
  2. ทางไลน์ @MOESafetyCenter ก็ง่ายและสะดวก เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อน เท่านี้ก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุที่ง่ายและสะดวก เพราะนี่คือ Social ที่เราใช้เป็นประจำนั่นเอง
  3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ใน PlayStore สำหรับแอนดรอยด์ได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม หรือในระบบ IOS ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ก็ได้เช่นเดียวกัน
  4. สุดท้ายหากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้สามารถแจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปที่ 02-126-6565 ก็จะมีคนคอยรับเรื่อง แล้วบันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา ส่งไปยังโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

นี่คือทั้ง 4 ช่องทางที่เราสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้ง่าย ๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย แต่ขอความร่วมมืออย่าแจ้งเรื่องเท็จ เพราะระบบจะบันทึกทุกเรื่องที่แจ้งเข้ามาแล้วสามารถตรวจสอบกลับได้ หากพบว่าเท็จ ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฐานการทำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย เครดิตที่ดีในการช่วยสร้างความปลอดภัย ก็จะมีในฐานข้อมูลของทุกคนที่ใช้งานนั่นเอง….ด้วยรักและห่วงใย MOE Safety Center
นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำยังไง

การสมัครให้นักเรียนใช้งาน MOE Safety Center  สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง
 
1.www.moesafetycenter.com
 
2.Application:  MOESafetyCenter
 
จากนั้นสมัครตามขั้นตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มี  email ก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะนำให้เป็น @gmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety Center)  สิ่งสำคัญเพื่อเชื่อมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และ รหัส 10 หลักของโรงเรียนและเมื่อสมัครเสร็จแล้ว การแจ้งเหตุของนักเรียนแต่ละคน ก็จะสามารถเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ๆ ได้ทันที
เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง?
 
ตามชื่อศูนย์ที่เรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
 
ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา(Accident)  เช่น เรื่องของอาคาร สถานที่ การเดินทางไปยังโรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่ง จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา จนนำไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัย
ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence) อันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิดต่าง ๆ ที่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม
ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ(Unhealthiness) เช่น โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้
ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ(Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพในการเรียน ที่นักเรียนอยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมจากระบบการศึกษา เพื่อหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น
โดยทั้ง 4 กลุ่มความไม่ปลอดภัย จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามที่สถานศึกษาให้รับมอบหมาย และหน่วยงานต้นสังกัดก็จะเห็นปัญหาและการแก้ไขเหล่านั้นได้อีกทางด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า การแก้ไขปัญหาทุกด้านจะนำไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้วต้องทำอย่างไร?

ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่ทำการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะลบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วได้ การที่ไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง เพราะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยที่ลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แจ้งเรื่องเข้ามาหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สรุปเรื่องนั้นๆก็ตาม

เมื่อไรก็ตาม ที่มีการดำเนินการใดๆแล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกทำเป็นไทม์ไลน์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ SC ที่สรุปเรื่องราวหรือเจ้าหน้าที่ Operator ที่ดำเนินการ ก็ไม่สามารถลบเรื่องนั้นออกจากระบบ

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในระบบและแจ้งว่าข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้ หากมีข้อมูลใหม่ที่อัปเดตกว่าเดิม ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพื่อแจ้งสิ่งที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันนั่นเอง

แล้วเมื่อมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหานั้นๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้ข้อมูลไทม์ไลน์เหล่านี้ จะเป็นการช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกละเลยหรือถูกดัดแปลงไป สามารถนำหลักฐานส่วนนี้ในการชี้แจงเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้วต้องทำอย่างไร?
 
ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่ทำการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะลบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วได้ การที่ไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง เพราะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยที่ลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แจ้งเรื่องเข้ามาหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สรุปเรื่องนั้นๆก็ตาม
 
เมื่อไรก็ตาม ที่มีการดำเนินการใดๆแล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกทำเป็นไทม์ไลน์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ SC ที่สรุปเรื่องราวหรือเจ้าหน้าที่ Operator ที่ดำเนินการ ก็ไม่สามารถลบเรื่องนั้นออกจากระบบ
 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในระบบและแจ้งว่าข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้ หากมีข้อมูลใหม่ที่อัปเดตกว่าเดิม ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพื่อแจ้งสิ่งที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันนั่นเอง
 

 

แล้วเมื่อมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหานั้นๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้ข้อมูลไทม์ไลน์เหล่านี้ จะเป็นการช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกละเลยหรือถูกดัดแปลงไป สามารถนำหลักฐานส่วนนี้ในการชี้แจงเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน  หากต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งที่สถานบันไหนดี?
 
เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็สามารถแจ้งเรื่องได้ตามปกติ  แต่หากเกิดขึ้นนอกสถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษามากกว่า 1 สถาบันขึ้นไป ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพื่อนนักเรียนก็สามารถแจ้งเหตุเข้าไปยัง MOE Safety Center ได้เช่นกัน
 
โดยการแจ้งนั้น ให้เลือกสถานที่เกิดเหตุระบุตำแหน่งผ่านทาง GPS ที่ระบุจุดให้ หรือเราเลือกตำแหน่งในแผนที่ได้เลย แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะค้นหาสถานศึกษาในระแวกใกล้เคียง โชว์ขึ้นมาใน Platform ซึ่งผู้แจ้งสามารถเลือกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 แห่ง โดยการแจ้งเพียงครั้งเดียว และระบบจะส่งการแจ้งเหตุเข้าไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งตามที่แจ้ง โดยแยกเหตุการณ์ที่แจ้งออกเป็นแต่ละเคสของสถาบันการศึกษา
 
เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และได้บันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบ ผู้แจ้งเหตุก็จะสามารถรับรู้ได้ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคขั่น
 
MOE Safety Center ในทุกการอัพเดทของทุกสถานศึกษา เพื่อให้รู้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างไร จนกว่ากรณีนั้น ๆ จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และได้รับการแจ้งปิดเคสนั่นเอง

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง?
 
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการดำเนินการใด ๆ Platform MOE Safety Center จะมีการกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่แจ้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สถาศึกษาได้มีการกำหนดไว้บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง
 
และหากการแก้ไขปัญหาปลอดภัย ถูกแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ทาง SC ของสถานศึกษาทำการปิดเคส ระบบก็จะทำการบันทึกสถิติของเหตุการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่สถานศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือใช้เวลาในการแก้ไขล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ระบุความล่าช้า เพื่อให้ทางต้นสังกัดหรือศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ พร้อมถูกบันทึกในระบบตามความเป็นจริงในการเข้าถึงหรือตรวจสอบได้ง่าย
 
แต่หากการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้แจ้งเหตุ ในแง่ของผลลัพธ์ที่ออกมา ผู้แจ้งก็สามารถ Re-Open case นั้น ๆ ได้ ซึ่ง Platform MOE Safety Center จะส่งเหตุที่แจ้ง ขึ้นไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สูงขึ้นไปอีก 1 ลำดับชั้น เพื่อให้ทราบเรื่องที่แจ้งและช่วยดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ ต่อไป
 
ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลยว่า เรื่องที่แจ้งไป จะไม่ได้รับการดูแลแก้ไข เพราะระบบจะส่งไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสุดท้ายกระทรวงศึกษาก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และจะดำเนินการหาข้อสรุปของแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นธรรมได้อย่างแน่นอน

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,15:01   อ่าน 45 ครั้ง