โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจํานงสุจริต โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.75 KB