โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เลขที่ 296 หมู่ 5 ถนน จัตุรัส-หนองจาน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250โทร. 044 897 109 โทรสาร 044 897 109
E-mail: rw@rwschool.ac.th  Facebook: facebook.com/pagerwschool   
เบอร์โทรศัพท์  044897109  
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวานิส เพียนอก  
 
Nong Bua Rawe Witthayakhan School, No. 296, Moo 5, Chatturat-Nong Chan Road Nong Bua Rawe District, Chaiyaphum Province, 36250, 
Tel. 044 897 109, Fax 044 897 109
E-mail: rw@rwschool.ac.th
Phone number 044897109
Direct line for the management of  Mr. LamChuan disunthod