โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
อำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
 
 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.65 KB