โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมิเดีย และการตัดการตัดต่อวิดีโอ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2564กิจกรรมอบรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่และการตัดวิดีโอ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ลิงค์ภาพขนาดเต็ม

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,15:54   อ่าน 244 ครั้ง