โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบสาส์นตราตั้ง และมอบเกียรติบัตรโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร พร้อมด้วย นายดนุภพ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยผู้อำนวยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร และ นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม ครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เข้ารับสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน ลำดับที่ ๔๖๐ และป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงฯ ณ หอแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,16:53   อ่าน 286 ครั้ง