โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ให้ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียหนองบัวระเหววิทยาคารได้นำเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ให้ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉิดตะวัน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ดูภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/kcqBbqoB9uEuhoYf8

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,08:28   อ่าน 50 ครั้ง