โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา2563เมื่อวันที่ 5 เมษาายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน สำหรับนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่
เมื่อวันที่ 5 เมษาายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน สำหรับนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา2563โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,15:57   อ่าน 119 ครั้ง