โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู63 วันที่ 30.03.64
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,17:37   อ่าน 18 ครั้ง