โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 19715
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 19711
เอกสารงานวิชาการ
ปพ5ทุกระดับชั้น 6425
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.8 KB 17251
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 39093
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 39076
แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการขอลาออกทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72423
แบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72423
เอกสารงานแผนงานงบประมาณ
เอกสารงานงบประมาณทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72424
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานบุคลากรทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72422
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มการขอออกนอกโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72422
เอกสารงานบริหารทั่วไป
เอกสารงานบริหารทั่วไปทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72423
แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72424
เอกสารงานกิจการนักเรียน
เอกสารงานกิจการนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72427
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72424
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามแผนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 72426