โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 10027
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 10406
ตารางเรียนตารางสอนครูในรูปแบบOnline/On-demand ภาคเรียนที่ 1/2564 อัพเดทล่าสุด
ตารางออนไลน์ ม.ปลาย แผนภาษา-การงานอาชีพแก้ไข updated Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 6040
ตารางเรียนออนไลน์ ม.ปลาย แผนวิทย์-คณิต update Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 6090
ตารางเรียนออนไลน์ ม.ต้น update Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.07 KB 6054
เอกสารงานวิชาการ
ปพ5ทุกระดับชั้น 10018
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.8 KB 10164
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10382
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10067
แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการขอลาออกทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10345
แบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10029
เอกสารงานแผนงานงบประมาณ
เอกสารงานงบประมาณทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10121
เอกสารงานบุคลากร
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 6044
เอกสารงานบุคลากรทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10413
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มการขอออกนอกโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 10383
เอกสารงานบริหารทั่วไป
เอกสารงานบริหารทั่วไปทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10073
แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10163
เอกสารงานกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 6038
บก.25 แบบขอความร่วมมือในการเช็คเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 10057
เอกสารงานกิจการนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10112
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10078
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามแผนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 10218